Svet asteroidov
Pozorovanie asteroidov

Svet komét

Poradňa
Odkazy na www
Zoznámte sa s ...
 
 

Pozorovanie asteroidov na observatóriu Piszkéstető

Observatórium Piszkéstető (461)

Konkolyho observatórium v pohorí Mátra, na Piszkéstető je najväčším profesionálnym observatóriom v Maďarsku. Tu, ďaleko od rušivých svetiel majú astronómovia k dispozícii 60 cm Schmidtov teleskop a 1 m ďalekohľad typu Ritchey-Chrétien-Coudé. Tieto prístroje slúžia aj na pravidelné pozorovanie planétok, ktorým sa venuje astronóm Krisztián Sárneczky.

Budova so 60 cm Schmidtovým teleskopom
Foto: Kürti                                  

Vedľajšia kupola so 60 cm Schmidtovým teleskopom

Hlavná budova s 1-metrovým ďalekohľadom
Foto: Kürti                                  

Hlavná kupola - miesto pre 1-metrový ďalekohľad

V auguste 2010 bola k Schmidtovmu teleskopu pridaná nová Apogee CCD kamera. Výsledkom tejto modernizácie je zorné pole 70´x 70´, ktoré je podstatne väčšie oproti predchádzajúcemu. Takéto veľké zorné pole je ideálne pre hľadanie nových asteroidov, na potvrdzovanie ich objavov ako aj na následné pozorovania planétok.

Počas prvého mesiaca práce s touto novou zostavou sa podarilo nájsť 64 nových planétok. Nakoľko CCD kamera vyprodukuje veľké množstvo snímkov, ktoré pozorovací tím nebol schopný okamžite spracovať, oslovili ma, či by som nemal záujem zapojiť sa do pozorovaní. Samozrejme neváhal som, veď možnosť pracovať s takýmito prístrojmi sa nenaskytne každý deň.

Vyhradený pozorovací čas od 30.septembra do 7. októbra som teda strávil na Piszéstető a pridal sa k dvojici Krisztián Sárneczky a Zoltán Kuli na pomoc pri pozorovaní a spracovaní snímok. Počasie nebolo ideálne, pozorovali sme počas 3 nocí.

Mojim príchodom vznikli dve pracovné skupiny: Sárneczky - Kuli a Sárneczky - Kürti. Snímky prvej skupiny vyhodnocoval Krisztián a tie z druhej skupiny som spracoval a vymeriaval ja. Koncom októbra som strávil na Piszkéstető v poradí druhý týždeň. Počasie prialo o niečo viac ako minule.

Decembrové počasie umožnilo pozorovanie iba počas jedinej noci. Napriek tomu sa podarilo nájsť nové planétky, ktoré potvrdili ďalšie observatóriá. K 15. decembru 2010 bol výsledok našej spoločnej práce 478 nových planétok, z toho 123 objektov patrí dvojici Sárneczky-Kürti.

V tabuľke je uvedený zoznam asteroidov objavených spolu s Krisztiánom Sárneczkym z observatória Piszkéstető.


Zoznam asteroidov objavených
na observatóriu Piszkéstető (461)
Predbežné
označenie
Pozorovaný
oblúk
U
Počet
opozícií
e
a
i
Observatórium
2010 SX35
2010 Sep 30 - Oct 31
-
1
0,18
2,71
12,87
461 
2010 SY35
2010 Sep 30 - Oct 30
-
1
0,24
3,19
13,63
461
2010 SZ35
2010 Sep 30 - Oct 29
-
1
0,07
3,14
9,87
461
2010 SA36
2010 Sep 30 - Oct 30
-
1
0,07
3,02
10,78
461
2010 SD36
2010 Sep 30 - Oct 29
-
1
0,18
2,59
8,29
461
2010 TU17
2010 Oct 03 - Oct 31
-
1
0,07
3,00
10,34
461
2010 TV17
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TY17
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TZ17
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TA18
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TJ58
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TH58
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 TN58
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UO38
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UP8
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UR8
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UK29
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UR29
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UN29
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UP29
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UH29
2010 Oct 3 - Nov 2
-
1
0,21
3,27
18,96
461
2010 UB30
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UC30
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UA30
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UZ29
2010 Oct 30 - Dec 4
-
1
0,18
2,65
14,38
461
2010 UY29
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UX29
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UW29
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UV29
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 US37
2010 Sep 30 - Oct 31
-
1
0,04
2,78
10,62
461 
2010 UQ37
2010 Sep 30 - Oct 30
-
1
0,24
3,19
13,63
461
2010 UR37
2010 Oct 29 - 31
-
1
0,10
2,89
12,27
461
2010 US38
2010 Sep 30 - Oct 30
-
1
0,07
3,02
10,78
461
2010 UR38
2010 Sep 30 - Oct 29
-
1
0,18
2,59
8,29
461
2010 UN38
2010 Oct 03 - Oct 31
-
1
0,07
3,00
10,34
461
2010 UK38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UO38
2010 Oct 29- Nov 28
-
-
0,06
2,65
21,38
461
2010 UM38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UL38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UJ38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UF38
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UG38
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UD38
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UC38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UB38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UQ38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UP38
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UE38
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UH38
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UP40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UR40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 US40
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UT40
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UQ40
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UK40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UM40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UJ40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UH40
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UE40
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UO40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UL40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UN40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UG40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UD40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UBS40
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UZ39
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UA40
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UC40
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UW39
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UY39
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UA38
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UZ37
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UY37
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UM46
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UK46
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UL46
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UH46
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UJ46
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UY47
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UU60
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UT63
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 US63
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UL64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UM64
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UE64
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UU64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UC64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UF64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UG64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UD64
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UA64
2010 Oct 03 - 10
-
1
0,12
3,11
8,57
461
2010 UH64
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UB64
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UN80
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UM80
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UL80
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UB99
2010 Oct 30
-
1
0,18
3,10
7,93
461
2010 UY98
2010 Oct 3 - 10
-
1
0,10
2,88
9,36
461
2010 UZ98
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UX98
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
2010 UY99
2010 Oct 03
-
-
-
-
-
461
"Stratené" objavové kredity
pre objavy z observatória Piszkéstető (461)
Predbežné
označenie
Aktuálne
označenie
Pozorovaný
oblúk
Pôvodný kredit
Zmena kreditu
2010 SA19
2005 UO440
32 dní
461 
703 
2010 TB18
2010 TB18
5 dní
461 
G96 
2010 TC18
2010 TC18
5 dní
461 
G96 
2010 TD18
2010 TD18
5 dní
461 
807 
2010 TG58
2006 SE105
1 deň
461 
703 
2010 UU29
2010 US12
1 deň
461 
703 
2010 UX37
2010 UX37
2 dni
461 
703 
   
   

slovensky      English

 odrazka  Zmeny na www.skaw.sk
Počas najbližších týždňov budú premenované jednotlivé stránky webu www.skaw.sk.

Štruktúra stránky zostáva nezmenená, dôjde len k zmene názvov jednotlivých stránok!

Ak Vám nebude fungovať starý link, choďte na hlavnú stránku www.skaw.sk/index.htm a odtiaľ už sa orientujte podľa nového menu.

  Moje objavy celkom:              345
    Apache Point (705):                     4

    Konkoly Obs (461):                  181

    Moorook Obs (D90):                     1
    Rodeo Obs (H11):                         1
    Sierra Stars Obs (G68):               1
    RAS Observatory (H06):              7
    SkyMorph/NEAT (644):           147
    FMO Spacewatch (691):              3
  Efemeridy pre pozorovanie
  Efemeridy mojich objavov z jednotlivých   observatórií na ďaľšie pozorovanie:

 
 
Stránka optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 bodov Microsoft Internet Explorer verzia 7.0
This page is optimalized for default 1024x768 pixels and for browser Microsoft Internet Explorer vs. 7.0

© Copyright by S. Kürti 2008-2012.  Web design: Unisoft webstudio