Asteroidy

Úvod - Asteroidy - História objavovania asteroidov

História objavovania asteroidov

V dnešných dňoch je objav novej planétky bežná vec, denne ich pribúda na desiatky, možno i stovky a pozornosť vyvolá snáď len objav blízkozemského objektu.

Pred dvoma storočiami bola situácia úplne odlišná. Hoci vedci hľadali teleso, ktoré by vyplnilo medzeru medzi Marsom a Jupiterom, viaceré objavy boli dielom náhody. Bol to vždy iný a iný príbeh. Jednotlivé objavy planétok prvej stovky postupne predstavím, tak ako boli popísané v knihe J.J. von Litrow: Die Wunders des Himmels, vydaná v Berlíne v roku 1878.

Predohra k hľadaniu planétok

V časoch Kopernika, Galilea a Keplera bolo známych len 6 planét. V priebehu nasledujúcich sto rokov pribudli Urán a Neptún. Keď astronómovia dokázali spočítať dráhy planét, ukázalo sa že medzi dráhami Marsu a Jupitera je evidentná medzera. Myšlienku, že v tomto priestore by mohla byť ďalšia planéta, navodzovalo aj tzv. Titius - Bodeho pravidlo. Tento matematický vzorec vyjadroval vzdialenosti planét od Slnka a podľa neho by medzi Marsom a Jupiterom mala obiehať ďalšia planéta. Keď sa po objave Uránu ukázalo, že pravidlo platí i pre túto planétu, úvahy o chýbajúcej planéte naberali na intenzite. Vtedajší astronómovia preto začali pátrať.

barón František Xavér Zach

Barón František Xavér Zach, pochádzajúci zo Slovenska, patril v tom čase medzi uznávaných pozorovateľov. Práve on zorganizoval tzv. Nebeskú políciu, ktorá si dala za cieľ chýbajúcu planétu nájsť. Členovia nebeskej polície si oblohu okolo ekliptiky rozdelili na 24 oblastí a opakovane tieto oblasti prehľadávali. Neúspešne.

Objav nakoniec vyfúkol "policajtom" Talian G. Piazzi, ktorý 1. januára 1801 chýbajúcu planétu medzi Marsom a Jupiterom našiel, dostala meno Ceres. Uplynul rok a do predtým prázdneho priestoru pribudol druhý objekt. V priebehu nasledujúcich 5 rokov sa ich počet rozšíril o ďaľšie dve. Keď astronómovia zistili že nové telesá sú oveľa menšie ako ostatné známe planéty, Wiliam Herschel navrhol pre ne názov asteroidy (hviezdam podobné objekty).

(1) Ceres(2) Pallas

Heinrich W. Olbers

Planétka s poradovým číslom 2, Pallas, bola objavená 28. marca 1802 vďaka náhode. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, nemecký lekár a astronóm si pri pozorovaní asteroidu Ceres všimol hviezdu 7. magnitúdy o ktorej si bol istý, že na danom mieste oblohy predtým nebola. Pozíciu objektu si poznačil a pokračoval v jej sledovaní. Po dvoch hodinách bol pohyb telesa medzi hviezdami evidentný. Olbers bol presvedčený, že sa mu podarilo objaviť druhé teleso pohybujúce sa medzi dráhami Marsu a Jupitera.

Hoci novému asteroidu navrhli meno Olbersiana, nakoniec bola pomenovaná ako Pallas po gréckej bohyni Pallas Aténa. Vtedajším zvykom bolo i grafické označenie nového objektu, ten navrhol F.X. Zach. Friedrich Gauss vypočítal dráhu nového telesa a ukázal, že leží podobne ako Ceres medzi dráhami Marsu a Jupitera.

Po objave druhého telesa pohybujúceho sa medzi Marsom a Jupiterom vyslovil Olbers hypotézu, že obe objavené telesá sú úlomkami väčšej planéty Phaeton, ktorá sa rozpadla.

A to bol dôvod prečo astronómovia pokračovali v hľadaní ďaľších planétok.

(3) Juno

Karl L. Harding

Nemecký astronóm Karl Ludwig Harding pôsobil od roku 1796 u ďaľšieho člena nebeskej polície, astronóma Johanna Hieronymusa Schrötera v Lilienthale ako učiteľ jeho syna. Popri tom využíval Schröterovo observatórium na hľadanie prípadnej ďalšej planétky. Úspech sa dostavil 1. septembra 1804, keď v súhvezdí Rýb našiel objekt 8. magnitúdy. Vo hviezdnom atlase na danom mieste nebola žiadna hviezda a po troch dňoch potvrdil pohyb objektu. Svoj objav, planétku s poradovým číslom 3, Juno, pomenoval Harding ako Juno.

(4) Vesta

Výpočty dráh troch nových planét ukazovali, že sa pretínajú v súhvezdí Panny. Z toho W. Olbers usudzoval, že tu mohlo dôjsť k rozpadu ich materského telesa. Teda i ďalšie úlomky by mali týmto priestorom prechádzať. Preto oblasť v súhvezdí Panna ako aj protiľahlú v súhvezdí Rýb sa rozhodol prehľadávať. Olbers pravidelne prezeral obe súhvezdia. 29. marca 1807, po 5 rokoch od svojho objavu prvej planétky, našiel štvrtú planétu v blízkosti miesta, kde prvýkrát pozoroval Pallas. Štvrté teleso nazvali ako Vesta. Právo na pomenovanie prenechal Olbers na C. F. Gaussa, ktorý sa významne zaslúžil o následné pozorovania objavených planétok.

Členovia nebeskej polície naďalej pátrali po prípadných ďaľších objektoch, nakoľko však ďalší objav neprichádzal, v roku 1815 svoju činnosť ukončili.