Pozorovanie

Úvod - Pozorovanie - Spolupráca s profesionálmi

Spolupráca s profesionálnymi astronómami

Hľadanie predobjavových pozícií v SkyMorph archíve

Astronómovia - lovci planétok - veľmi dobre poznajú význam predobjavových pozorovaní. Pri objave nového asteroidu je dôležité pozorovať ho čo najdlhšie, aby sa dala čo najpresnejšie vyrátať jeho dráha. Na to, aby sa planétka bez veľkých problémov našla i pri nasledujúcej opozícii, je potrebné mať aspoň 30 dňový pozorovací oblúk, ideálne je obdobie dvoch mesiacov. Stroj času na cestu do minulosti zatiaľ neexistuje, ale na rovnaký účel slúži profesionálom databáza archívnych snímok.

Observatóriá si svoje pozorovania archivujú a keď objavia doteraz neznáme teleso, môžu sa vrátiť k svojim archívnym snímkam a dohľadať prípadné staršie pozície pre novú planétku. Tieto archívy ale majú jednu chybu krásy - iní k nim nemajú prístup. Nájdu sa však výnimky, archívy s voľným prístupom predsa len existujú - jedným z nich je databáza SkyMorph, archív CCD záberov získaných v rámci progamu NEAT v rokoch 1999-2007. Ďalším je archív Lulin Sky Survey z rokov 2006-2008. Systém tohto druhého archívu je menej dokonalý a obsahuje len torzo dát v porovnaní s archívom SkyMorph.

Na inom mieste, v článku Objavte planétku, opisujem ako je možné hľadať v archíve SkyMoprh nové, doteraz nekatalogizované asteroidy. Rovnakým postupom možno hladať v databáze i predobjavové pozície novoobjavených planétok a tým predlžovať ich pozorovací oblúk a zlepšovať dráhové elementy.

Na archívnych snímkach je ešte stále veľa cenných informácií. Dohľadávanie pozícií má význam pre každú planétku, či je to objekt hlavného pásu, trójan, alebo transneptunický objekt. Určite však najcennejšie sú takto najdené pozorovania pre nové blízkozemské objekty. Práve po takýchto úspešne pátra Rob D. Matson z USA. Jeho posledný úlovok bola planétka 2009 UV18, ktorú sa mu podarilo nájsť na snímkach z roku 2004, pričom objavový oblúk bol len 5 dní.

Spolupráca s profesionálmi

Predobjavové pozície nemusia byť len výsledkom náhody, ale i cieleného hľadania. Observatóriá venujúce sa sledovaniu planétok v Modre a na Kleti databázu SkyMorph nevyužívajú. Majú svoje odborné pozorovacie programy a na prehľadávanie archívu SkyMorph niet času. Tento fakt znamená šancu pre skúsených amatérov. Ak sa Vám podarí zvládnuť techniku prezerania archívnych snímkov, môžete i Vy výrazne pomôcť profesionálom.

Prostredníctvom dr. Štefana Gajdoša spolupracujem s astronómami z Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského v Modre (AGO UK Modra). Prehľadávam archívne snímky a pátram po starších pozíciach ich objavov.

Dohľadal som pozície pre viacero "modranských" planétok. Snáď najcennejšie pozorovania som našiel pri planétke 2004 VM15 v januári 2009. Tento asteroid bol dovtedy pozorovaný len krátke obdobie z času objavu. V archíve SkyMorph však boli "schované" dalšie pozorovania z dvoch nocí v roku 2002. Tieto údaje podstatne zlepšili dráhové elementy. Ihneď po zverejnení dohľadaných pozorovaní v MPEC, v archíve MPC sa podarilo priradiť k planétke dalšie pozorovania z roku 2007. O týždeň nato sa astronómom AGO UK MOdra podarilo planétku pozorovať pri aktuálnom návrate.

Žiaľ pri viacerých planétkach som rovnaké šťastie nemal. Príčinou sú veľmi krátke pozorovacie obdobia. Dráhové elementy získané na základe niekoľkodňových pozorovaní umožňujú vypočítať relatívne presnú efemeridu telesa len na obdobie 1-2 týždňov. Ak sa v tomto období teleso nepodarí pozorovať, s pribúdajúcim časom spoľahlivosť efemeridy výrazne klesá. A to platí na časovej osi smerom dopredu, ale i dozadu. A s odstupom viacerých rokov šanca nájsť teleso na vyrátanej pozícii je minimálna. Čím dlhšia doba uplynie od objavu, tým menšia bude nádej na potvrdenie objavu. Ak sa teleso nepodarí pozorovať pri nasledujúcich návratoch, planétka sa považuje za stratenú.

Pre asteroid 1998 BX14 archív uvádza viacero záberov, na ktorých by sa mala planétka nachádzať. Nájsť ju pri predpokladanej jasnosti by nemal byť problém. A predsa je. Na predpovedanej pozícii planétka 1998 BX14 nie je. Nezostáva nič iné, len počkať kým planétku nezachytí niektorá z veľkých prehliadok oblohy. Pribudnú novšie merania a spresní sa dráha. Potom môžem pokus o dohľadanie zopakovať. Prípadne môžem pokračovať v prehľadávaní širšieho okolia, či náhodou na ňu nenatrafím, to je však pomerne prácne a výsledok nie je zaručený.


Predobjavové pozorovania asteroidov
objavených na observatóriu AGO UK Modra

V tabuľke uvádzam planétky, pre ktoré sa mi podarilo nájsť staršie pozorovovania a predĺžiť ich pozorovaný oblúk z niekoľkých dní až na viacero opozícií. Vďaka tomu dochádza k zlepšeniu hodnoty parametra neistoty U, minimálne o jeden stupeň. A asteroid je o ďalší krok bližšie k získaniu katalógového čísla.

Planétka
Nové
pozície
Počet
pozor.
Observatórium
Predĺženie
pozor. obdobia
U pred
U po
1997 CL4
14.3.2002
19.3.2002
2
2
644
608
7 dní
1
1
205 022
(1998 AW4)
25.1.1998
26.2.1998
3
3
566
566
-
0
0
1998 DD2
25.1.1998
26.2.1998
2
2
566
566
-
3
3
215 113
(1998 HC2)
25.2.1998
18.10.2001
25.10.2001
3
3
3
566
644
644
52 dní
7 dní
7 dní
1
1
210 539
(1999 RD)
22.11.2000
5.12.2000
1
1
608
608
1 op
2
1
216 524
(2001 HM20)
31.10.2002
12.11.2002
1
2
644
644
1 op
2
1
2003 WW141
= 2008 YK24
31.10.2002
12.11.2002
3
3
2
644
644
644
45 dní
1
1
2004 VM15
  8.2.2002
15.3.2002
3
3
644
644
1 op
-
3
224 305
(2005 UW4)
  8.2.2002
15.3.2002
3
2
644
644
17 dní
2
2
204 805
(2006 TS9)
16.1.2003
17.1.2003
27.1.2003
2
3
3
644
644
644
12 dní
0
0
2008 SF83
11.8.2002
16.8.2002
3
3
644
644
1 op
-
2
2009 QJ34
16.5.2002
19.5.2002
2
3
608
644
1 op
2
1
2009 SS169
24.5.2003
4
608
1 op
1
0
2009 SW169
7.8.2002
3
644
1 op
0
0

Poznámka: v stĺpci Observatórium je uvedený zdroj archívnych snímkov, na ktorých boli dohľadané pozície asteroidov:

644 - NEAT/Mt. Palomar
608 - Haleakala/Havajské o.
566 - Haleakala/Havajské o.

V dvoch prípadoch nedošlo k predĺženiu pozorovaného oblúku, nájdené archívne pozície boli z obdobia po prvom a zároveň pred posledne evidovaným pozorovaním.

Následné pozorovania AGO UK Modra (118) asteroidov objavených na 644 a H06

Zoznam následných pozorovaní z AGO UK Modra

Planétka
Nové
pozície
obdobie
Počet
pozor.
Objavené
z observatória
Prínos nových
pozorovaní
Pridelenie
čísla
218 087
(2002 GZ184)
19.8.2009
20.8.2009
1
1
644
1 op
4.09.2009
2002 QZ129
18.8.2009
2
644
1 op
-
2002 QA130
18.8.2009
2
644
17 dní
19.3.2011
220 229
(2002 VW139)
18.8.2009
2
644
17 dní
4.10.2009
2010 CQ12
8.4.2010
3
H06
21 dní
-
240 022
(2001 TR258)
6.5.2010
3
644
120 dní
27.5.2010
247 652
(2002 WO21)
2.8.2010
3
644
1 deň
24.8.2010
2002 GB185
28.2.2012
3
644
28 dní
-
275 264
(2010 AB4)
28.2.2011
2
H06
45 dní
-

Posledná aktualizácia: 10. sept 2012