Pozorovanie

Úvod - Pozorovanie - Objavy v NEAT archíve

Rebríček objaviteľov z archívu SkyMorph

Prehľadávači archívu SkyMorph

Vo všeobecnosti možno povedať, že sú dve skupiny užívateľov využívajúcich databázu archívnych snímkov. V prvom rade sú to astronónomovia profesionáli, ktorí hľadajú predobjavové pozície svojich vlastných objavov. Druhú skupinu tvoria amatérski astronómovia, ktorí pátrajú najmä po predobjavových pozorovaniach blízkozemských asteroidov a transneptunických objektov. Niektorí sú zameraní na hľadanie doteraz neobjavených planétok.

Od spustenia databázy SkyMorph platilo pravidlo, že kredit za objav dostal objaviteľ. V tom období zopár nadšencov usilovne hľadalo nové asteroidy a objavili stovky nových planétok. Ale po septembri 2003, keď došlo k úprave pravidla (odvtedy kredit za objav dostáva program NEAT), mnohí z nich stratili motiváciu a prestali sa tejto činnosti venovať.

V súčasnosti je len niekoľko zanietených "pátračov" po nových asteroidoch. A tak napriek tomu, program NEAT skončil pred piatimi rokmi, nové objavy z archívu pribúdajú i naďalej. Rebríček objaviteľov uvedený v tabuľke nižšie sa aktulizuje priebežne, minimálne raz mesačne po každej lunácii.

Počet objavených asteroidov z archívu SkyMorph (644)

V tabuľke je uvádzaný počet mesačných objavov z archívnych snímkov NEAT/Palomarského observatória (644). V prípade, že Minor Planet Center mesačný prehľad pozorovaní (Observational summary) nepublikoval, napr. v marci 2009, v septembri a v októbri 2008, objavy z takéhoto obdobia sú zarátané do celkového počtu objavov v nasledujúcom mesiaci.

Prehľad objavov asteroidov z archívu NEAT

Rok
Jan
Feb
Mar
Apr
Máj
Jún
Júl
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Celkom
2003
-
1324
487
-
-
1176
-
-
1531
-
3093
-
7611
2004
-
1397
-
-
2573
-
-
1439
-
-
1070
-
6479
2005
-
641
-
-
-
709
-
-
-
4506
-
-
5856
2006
-
-
1333
-
-
-
943
-
2596
-
-
2080
5619
2007
395
159
407
253
190
322
131
269
180
80
100
54
1579
2008
96
32
116
84
35
85
81
107
-
-
123
79
594
2009
59
101
-
78
54
69
51
109
57
89
102
72
609
2010
145
101
78
12
15
0
39
0
0
-
77
-
476
2011
246
87
107
66
6
76
132
77
29
16
67
46
955
2012
17
12
8
1
31
-
-
35
-
64
13
22
203
2013
22
1
0
0
-
32
4
3
0
1
0
0
63
2014
16
3
0
2
6
0
12
0
0
0
-
-
39
2015
0
1
0
0
-
17
0
0
0
0
7
0
25
2016
-
0
0
0
0
0
-
0
-
-
3
-
3
2017
1
-
263
-
0
17
-
-
-
11
0
0
292
2018
0
0
0
1
33
-
-
-
77
-
-
-
111
2019
-
-
-
0
-
-
-
3
0
0
117
776
896
2020
0
-
-
175
0
-
32
-
-
-
-
-
207

Posledná aktualizácia: 5. sep. 2020Rebríček objaviteľov

Údaje uvádzané v tabuľke vychádzajú z podkladov jednotlivých objaviteľov. Počet objavov je vlastne súčet objavených planétok z archívu SkyMorph, ktorých pozície boli jednotlivými pozorovateľmi zaslané do MPC a tieto objekty získali predbežné označenie.

Celkový počet asteroidov objavených v rámci programu NEAT za obdobie rokov 1995-2007, ktoré získali definitívne číslo bol ku dňu 22. augusta 2020: 41 631. Jedná sa o planétky s dobre známymi dráhami a s prideleným definitívnym číslom, objekty s predbežným označením nie sú zahrnuté do tohto počtu.

Nakoľko v roku 2003 došlo k úprave pravidla o kredite za objav, existujú nielen objavy prisúdené pre NEAT, ale tiež pre niekoľkých jednotlivcov. Z tohto dôvodu tento sumár nemôže byť a ani nie je oficiálnym a kompletným zoznamom objavov z databázy SkyMorph!

Rebríček objaviteľov z archívu NEAT

Objaviteľ
Celkový počet
objavov
Asteroidy
s poradovým číslom
Obdobie
hľadania
Krajina
Reinder J. Bouma
6000
1675
od 2005
Holandsko
Rob D. Matson
1169
313
od 2003
USA
Sebastian F. Hönig
470
247
2002-2003
Nemecko
Zhangwei Jin
318
69
mar. 2006 - apr. 2008
Čína
Tao Chen
210
14
dec. 2005-jan. 2007
Čína
Štefan Kürti
156
91
od mája 2006
Slovensko
Harald Bill
136
40
okt. 2008
Nemecko
Quanzhi Ye
90
3
2005-2006
Čína
Andrew Lowe
83
73
2002-2003
Kanada
Minor White
64
49
2001-2005
USA
Marco Langbroek
57
41
od aug. 2004
Holandsko
Krisztián Sárneczky
56
40
od 2003
Maďarsko
Shihong Yuan
23
1
od dec 2008
Čína
Maik Meyer
16
12
2003
Nemecko
Rainer Kracht
14
6
od okt. 2009
Nemecko
Piaoyang Cui
12
1
okt. 2005-júl 2006
Čína
Kazimieras Cernis
8
2
júl-august 2003
Litva
Tomas Vorobjov
8
-
od feb. 2010
Slovensko
Alexander Mimejev
7
2
2008 - 2012
Rusko
Tibor Csörgei
7
-
od febr. 2009
Slovensko
Matthieu Contensou
6
1
od mája 2012
Francúzsko
Martin Mašek
2
-
od okt. 2009
Česká republika
Shishir Deshmukh
2
-
od sep. 2011
India
Man-to Hui
1
1
január-júl 2006
Čína
Liaoshan Shi
1
-
júl-august 2006
Čína
László Németh
1
-
od nov. 2010
Maďarsko

Posledná aktualizácia: 4. feb. 2018


V tabuľke sú uvedené údaje, ktoré mi poskytli jednotliví pozorovatelia. Ak viete o niekom, kto tiež patrí do tohto zoznamu, prosím dajte mi vedieť    --->>> tu !