Kométy

Úvod - Kométy - Českí a slovenskí lovci - Luboš Kohoutek

Českí a slovenskí objavitelia komét

Luboš Kohoutek

Luboš Kohoutek

prof. RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., (* 1935) je český astronóm žijúci a pracujdlhodobo v Nemecku. Celý život sa venuje výskumu planetárnych hmlovín. Svetoznámy sa stal po objave kométy 1973 f, ktorá mala byť najjasnejšou kométou 20. storočia. Hoci tieto očakávania nenaplnila, stala sa kométou, ktoré bola v 20. storočí najviac sledovaná profesionálmi i laickou verejnosťou.

Dr. Luboš Kohoutek sa narodil 29. januára 1935 v Zábřehu, na Morave. Astronómii sa začal venovať počas stredoškolských liet a po štúdiu fyziky na Masarykovej univerzite v Brne v rokoch 1953-1956, pokračoval na Matematicko - fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde promoval z astronómie v roku 1958.

Počas svojich vysokoškolských štúdií sa venoval najmä pozorovaniu meteorov a výskumu meteorických rojov. Pravidelne sa zúčastňoval meteorických expedícií, z nich viaceré sa uskutočnili na Slovensku pri Piešťanoch, na vrchu Bezovec.

Po ukončení VŠ nastúpil na doktorantské štúdium na Astronomický ústav ČSAV v Prahe, jeho školiteľom bol doc. Luboš Perek. Témou jeho dizertačnej práce sa stali planetárne hmloviny a v ich skúmamí pokračoval aj po získaní doktorátu. Výsledkom niekoľkoročnej práce bola publikácia Katalóg galaktických planetárnych hmlovín (Catalogue of Galactic Planetary Nebulae), ý vyšiel v roku 1967 v spoluautorstve so svojim doktorantským školiteľom doc. Lubošom Perekom.

Vďaka svojmu trvalému záujmu o planetárne hmloviny začal spolupracovať s observatóriom v Hamburgu - Bergedorf v Nemecku, kde bola v tom čase najväčšia Schmidtova komora v Európe. Tu pokračoval v ich skúmaní v rámci stáže. Invázia sovietskych vojsk do Československa v roku 1968 zmenila jeho krátkodobú stáž na trvalý pobyt, do svojej vlasti sa nevrátil.

V priebehu ďalších desaťročí, ktoré Kohohutek venoval výskumu planetárnych hmlovín postupne objavoval nové a nové objekty a tak k pôvodnému katalógu vzniklo niekoľko dodatkov.

V roku 2001 bol katalóg aktualizovaný a opätovne publikovaný pod názvom Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (version 2000), tentokrát celkove s 1510 objektmi. Ten pôvodný obsahoval 1036 hmlovín.

Luboš Kohoutek patrí k astronómom, ktorí svoju prácu vykonávali vždy veľmi dôkladne a starostlivo. Tomuto prístupu vďačí i za svoje objavy, ktoré boli vlastne vedľajším produktom jeho hlavného výskumu. Po pozornom prezretí fotografických platní z pohľadu planetárnych hmlovín, hľadal ďalej a zisťoval, či sa tam nenachádzajú iné objekty. Takto sa mu podarilo identifikovať viacpremenných hviezd a jednu supernovu.

Objav jeho prvej kométy v roku 1969 bol tiež výsledkom tejto systematickej práce a jeho dôkladnosti - novú kométu spozoroval na spektrálnej snímke dvoch nov v súhvezdí Líštičky. Jeho pozornému oku neunikli mnohé planétky, svoje prvé štyri asteroidy objavil v Hamburgu 30. októbra 1967. Celkom má na svojom konte 76 objavov, medzi nimi i jednu blízkozemskú planétku typu Apollo, (1865) Cerberus.

V roku 1971 sa pokúsil nájsť stratenú kométu 3D/Biela, čo sa mu síce nepodarilo, ale práve tomuto úsilu vďačí za objav "kométy storočia", známej tiež ako Kohoutek 1973f. Luboš Kohoutek je objaviteľom 5 komét.

Okrem svojho domovského observatória v Hamburgu - Bergedorfe využíval na svoj výskum i kvalitné pozorovacie podmienky ďalších svetových observatórií. Bolo to napr. Calar Alto v Španielsku, ale najmä Južné európske observatórium (ESO) v čilskom La Silla, kde odpozoroval vyše 200 nocí v rokoch 1974 - 2008.

Od roku 1964 je členom Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Za svoje celoživotné dielo získal viacero ocenení, v roku 2010 to bola Cena Františka Nušla od Českej astronomickej spoločnosti.

V súčasnosti si užíva dôchodok, ale naďalej je vedecky čin venuje sa výskumu, na ktorý mu počas aktívnej práce nevyšiel čas.

Luboš Kohoutek žije v Hamburgu, je ženatý a s manželkou Christine majú dve dcéry.

Asteroid 1942 EN objavený K. Reinmuthom na fotografických platniach zo dňa 23. marca 1942 bol pomenovaný na jeho počesť   (1850) Kohoutek.

Citácia k asteroidu bola publikovaná v cirkulári MPC:

(1850) Kohoutek = 1942 EN
        Objavená 23. marca 1942 K. Reinmuthom v Heidelbergu. Pomenovaná na počesť českého astronóma Luboša Kohoutka (nar. 1935), pracujúceho na observatoriu v Hamburku-Bergedorfu od r. 1969. Kohoutek významne prispel k našim znalostiam planetárnych hmlovín a hviezd s emisnými čiarami a je tiež všeobecne známy ako objaviteľ a pozorovateľ komét a asteroidov.

                                            Luboš Kohoutek pre preberaní Nušlovej ceny v Prahe, 2010 v class="c2">Foto: G. Adámková


Zoznam komét objavených Dr. Lubošom Kohoutkom

Kométa
Označenie
Dátum objavu
Vizuálna
jasnosť
Pôvodné
označenie
Kohoutek
C/1969 O1
26. júla 1969
14 magn.
1969 b
Kohoutek
C/1973 D1
28. februára 1973
15 magn.
1973 e
Kohoutek
C/1973 E1
7. marca 1973
16 magn.
1973 f
Kohoutek
75 D
9. februára 1975
14 magn.
1975 c
West-Kohoutek-Ikemura
76 P
27. februára 1975
13 magn.
1975 b