Kométy

Úvod - Kométy - Českí a slovenskí lovci - Margita Kresáková

Českí a slovenskí objavitelia komét

Margita Kresáková

Margita Kresáková

Margita Kresáková, CSc., rodená Vozárová (1927-1994) bola slovenská astronómka. Počas pôsobenia na observatóriu na Skalnatom Plese v roku 1954 objavila kométu 1954 f. Venovala sa výskumu medziplanetárnej hmoty, bola autorkou a spoluautorkou vyše 60 vedeckých prác o meteroroch a kométach.

Margita Vozárová sa narodila 21. mája 1927 v Červenej Skale. Štúdium astronómie absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1952. Po skončení štúdií nastúpila pracovať na Skalnaté Pleso. V roku 1954 sa stala v poradí piatou objaviteľkou kométy astronómami z tatranského observatória. Tu spoznala svojho budúceho manžela, astronóma Ľubora Kresáka. Keď v roku 1955 Ľubor Kresák odchádza pracovať do Bratislavy na Astronomický ústav SAV, ona ho tiež nasleduje. Astronomickému ústavu zostala verná až do svojho odchodu na dôchodok.

Spolu s manželom mali dcéru Katarínu. Manželia Kresákoví patria do malej skupiny manželských párov na svete, kde sa každému z partnerov podarilo objaviť novú kométu: Ľ. Kresák a M. Kresáková (Vozárová), A. Mrkos a Ľ. Pajdušáková, G. Šajn a P. Šajnová.
                                                       Manželia Kresákoví

Foto: archív rod.Kresákových

Spolu s manželom Ľuborom (tiež astronómom) majú dcéru Katarínu. Manželia Kresákoví patria do málo početnej skupiny manželských párov na svete, kde obaja partneri objavili novú kométu: Ľ. Kresák a M. Kresáková (Vozárová), A. Mrkos a Ľ. Pajdušáková, G. Šajn a P. Šajnová.


Asteroid 4033 T-1 objavený párom Cornelis J. van Houten a Ingrid van Houten-Groeneveld na fotografických platniach zo dňa 26. marca 1971 počas palomarskej prehliadky Trójanských planétok bol pomenovaný na jej počesť (9821) Gitakresáková.

Citácia k asteroidu bola publikovaná v cirkulári MPC:

(9821) Gitakresáková = 4033 T1
        Margita Kresáková (nar. 1927) pracovala v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Bola veľmi skúsennou pozorovateľkou meterov a lovkyňou komét na observatóriu na Skalnatom Plese. Jedna kométa nesie jej dievčenské meno Vozárová.

Zoznam komét objavených M. Kresákovovu

Kométa
Označenie
Dátum objavu
Vizuálna
jasnosť
Pôvodné
označenie
Vozárová
C/1954 O1
28. júla 1954
9 magn.
1954 f

Referencie:
L. Druga: Dejiny astronómie a Slovensko, SÚHH, 2006, s. 257
Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names, Springer, 2003, s. 709-710
Orbit of Comet Vozárová, 1954 VIII,Publications of the Astr. Society of Japan, vol. 18. nr. 3